2010.02.17
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Багануур дүүрэг ахмадын өргөөтэй болов

Багануур дүүргийн Ахмадын өргөөний тохижилтонд зориулж 1.6 сая төгрөг зарцуулж, Биваангирд өрхийн эмнэлэгт 1.5 сая төгрөгийн эмчилгээний аппарат  хүлээлгэн өглөө.

ШИНЭ МЭДЭЭ