2010.02.16
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Багануур дүүргийн боловсролын салбарт бодитой хөрөнгө оруулалтууд хийгдлээ

Багануур  дүүрэгт  хүүхэд залуучуудыг  хөгжүүлэх,  боловсролын  салбарт бодитой хөрөнгө оруулахад онцгой анхаарч  дараах ажлуудыг хийлээ.

Боловсрол цогцолборт 10 компьютер  бүхий  кабинет 10 сая төгрөгөөр байгуулсан, Мөн  төгсөх ангийн  нийгмийн идэвх сайтай 17  сурагчид  дурсгалын зүйл  тус бүрт 10000 төгрөгийн урамшуулал  олгож, 340  хүүхдийг   45  хоногийн англи хэлний эрчимжсэн 3 шатны  сургалтанд хамруулж төлбөрийг нь хариуцлаа..Хүүхдийн  бүжгийн  Бүжиг бүжиг хамлагийг  улсын уралдаанд  ороход 300000 төгрөгөөр, Ахмад багш нарын холбоог 200000 төгрөгөөр тус тус ивээн тэтгэсэн  ба 350  залууг хамруулан  Хувь хүний үнэлэмж, амжилтын  үндэс    сэдэвтэй   лекц  зохион байгуулсан

ШИНЭ МЭДЭЭ